सामाजिक आरोग्यासाठी जनजागृती व कार्यक्रम राबवणे

" "

आरोग्य :-

सामाजिक आरोग्यासाठी रक्तदान नेत्रदान, कुटूंबकल्याण, लसीकरण, वैद्यकीय शिबिरे, औषधोपचाराची सोय, रक्तपेढी, औषधे, चश्मे व इतर साहित्य उपलब्ध करून देणे, रुग्णवाहिकेची सुविधा निर्माण करणे, वैद्यकीय सेवेच्या अनुषंगाने वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग शिक्षण, वैद्यकीय महाविद्यालय या सुविधा पुरविणे, तसेच कृष्ठरोग, एड्सग्रस्त, एच. आय. व्ही. ग्रस्त, कर्करोग, अंधत्व नियंत्रण, कुटूंब कल्याण या रोगाबाबत व रोग प्रतिबंधक उपाय, रुग्णांची घ्यावयाची काळजी, रुग्णाची मानसिकता याची लोकांना माहिती करून देणे. त्यासाठी तज्ञ व नामवंत व्यक्तींना बोलावून व्याख्याने, चर्चासत्र, परिसंवाद आयोजित करून मार्गदर्शन करणे.

परीसरातील गौरगरीब जनतेस औषधे, अपंगाना निरनिराळी उपकरणे उपलब्ध करून देणे, स्वयंसेवी संस्था (एन.जी.ओ.) म्हणून आरोग्य विषयक राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविणे, समाजातील लोकाना आरोग्यसेवा, निवास, वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे गोर-गरीब लोकासाठी रुग्णालय, दवाखाना, प्रसतिगृह, धर्मार्थ दवाखाने, बाल माता संगोपन केंद्र स्थापन करणे व चालविणे.